คำว่า ' ผังงาน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า plan
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : scheme; chart
คำที่คล้ายกัน : แผนผังงาน
หน่วยนับ : ผัง
ตัวอย่างประโยค : โปรแกรมที่ซับซ้อนต้องเขียนผังงานหลายหน้ากระดาษ
ความหมายภาษาไทย : แบบที่เขียนย่อหรือขยายจากของต่างๆ เพื่อใช้ในการทำงาน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ