คำว่า ' ใยสังเคราะห์ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า synthetic fabrics
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ