คำว่า ' ฟ้าผ่า ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า strike (of lightning)
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : hit (of lightning)
หน่วยนับ : ครั้ง
ตัวอย่างประโยค : ฟ้าผ่าบ้านคนและต้นไม้ล้มตายเสียหายอย่างหนัก
ความหมายภาษาไทย : เกิดอิเล็กตรอนจำนวนมากเคลื่อนที่ระหว่างเมฆกับเมฆ หรือเมฆกับพื้นโลก เกิดพลังงานสูงมากจนสามารถทำลายสิ่งที่กีดขวาง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ