คำว่า ' ฟังเพลง ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า listen to music
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ