คำว่า ' สมัชชา ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า assembly
รากศัพท์ : (บาลี)
ตัวอย่างประโยค : สมัชชาคนจนถือเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดในบรรดาม็อบขณะนี้
ความหมายภาษาไทย : การประชุมเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ