คำว่า ' บาดตา ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า offensive to the eyes
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : unpleasant to look at
คำที่คล้ายกัน : ขัดตา
ตัวอย่างประโยค : ภาพพระภิกษุกำลังล้วงมือลงในบาตร เพื่อจับสลากแข่งเรือเป็นภาพที่บาดตาพุทธบริษัทเป็นอย่างยิ่ง
ความหมายภาษาไทย : ขัดตาทำให้ไม่สบอารมณ์
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ