คำว่า ' บางตา ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า thin out
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : dwindle; fade (in amount); decline (in number)
คำที่คล้ายกัน : น้อย, จำนวนน้อย
คำตรงกันข้าม : หนาตา
ตัวอย่างประโยค : วันธรรมดาผู้คนจะบางตากว่าวันเสาร์-อาทิตย์
ความหมายภาษาไทย : เห็นเป็นระยะห่างๆ กัน หรือหนาแน่นน้อยกว่าที่ควรเป็น
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ