คำว่า ' ทวาร ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า door
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : gate; aperture; orifice (anatomic)
คำที่คล้ายกัน : ช่อง, ทางเข้าออก
รากศัพท์ : (บาลี/สันสกฤต)
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ