คำว่า ' ตก ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า fail (an examination)
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : flunk; not pass (a test)
คำตรงกันข้าม : ได้, ผ่าน
ตัวอย่างประโยค : ถ้าใครตกวิชาเลขและภาษา จะต้องเรียนซ้ำชั้น
ความหมายภาษาไทย : ไม่ผ่านการทดสอบ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ