คำว่า ' ตก ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า fade (colours)
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : run (colours)
คำที่คล้ายกัน : สีตก
ตัวอย่างประโยค : เจ้าของกิจการได้พัฒนาอุปกรณ์และกรรมวิธีซักผ้าม่านได้อย่างสะอาด โดยไม่ทำให้ผ้าหด สีตก หรือขาดลุ่ย
ความหมายภาษาไทย : สีที่ละลายออกหรือจางไปในเวลาซักหรือถูกแดด
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ