คำว่า ' ตก ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า fall (on)
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : fall (onto); fall (down); fall (into)
คำที่คล้ายกัน : หล่น, ร่วง, ตกหล่น
ตัวอย่างประโยค : ช่างก่อสร้างตกนั่งร้าน เหตุเพราะเหยียบพลาด
ความหมายภาษาไทย : กิริยาที่ลดลงสู่ระดับต่ำในอาการอย่างพลัดลง หล่นลง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ