คำว่า ' ตก ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า fall
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : drop; set (sun); shed (tears)
ตัวอย่างประโยค : เมื่อคืนฝนตกหนักมาก
ความหมายภาษาไทย : ไหลลง, หยดลงมา
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ