คำว่า ' ญาติห่างๆ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า distant relative
ตัวอย่างประโยค : เขารู้แต่ว่าแม่สั่งให้เขาไปรับญาติห่างๆ คนหนึ่งที่หมอชิตเช้าวันนี้
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ