คำว่า ' จำใส่ใจ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า remember
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : commit to memory; learn by heart; fix in one's mind; recall; recollect
คำที่คล้ายกัน : จำขึ้นใจ, จดจำ
ตัวอย่างประโยค : เจ้าจงจำใส่ใจอยู่เสมอว่าเป็นลูกกำพร้ายิ่งต้องอดทนและพากเพียรมากกว่าคนอื่นเขา
ความหมายภาษาไทย : กำหนดไว้ในใจอย่างจดจ่อไม่ให้ลืมเลือน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ