คำว่า ' คงคา 2 ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า a kind of rattan
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : wicker
คำที่คล้ายกัน : หวายคงคา, ต้นคงคา
หน่วยนับ : ต้น
ตัวอย่างประโยค : ยางของคงคาสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง
ความหมายภาษาไทย : ชื่อหวายชนิดหนึ่ง ต้นเหมือนต้นสามสิบ รากเหมือนรากละหุ่ง ใบเหมือนใบละหุ่ง หัวเป็นแง่ง ยางขาวเหมือนนม
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ