คำว่า ' คงคา 1 ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Ganges River
คำที่คล้ายกัน : แม่น้ำคงคา
ตัวอย่างประโยค : ชาวอินเดียเชื่อว่าน้ำในแม่น้ำคงคานั้น ถ้าเอามาใช้ดื่มกินจะช่วยให้หายเจ็บป่วยได้
ความหมายภาษาไทย : ชื่อแม่น้ำสำคัญสายหนึ่งในประเทศอินเดีย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ