คำว่า ' เข้ากลุ่ม ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า be classified
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : be sorted; be grouped
คำที่คล้ายกัน : จัดกลุ่ม
ตัวอย่างประโยค : จิตแพทย์จัดผู้ป่วยเข้ากลุ่มตามลักษณะอาการเพื่อทำการบำบัด
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ