คำว่า ' ข้าม ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า skip
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : jump over
คำที่คล้ายกัน : ผ่าน, ข้ามๆ
ตัวอย่างประโยค : ผมจะข้ามไปตรงที่เป็นประเด็นสำคัญเลย จะได้ไม่เสียเวลา
ความหมายภาษาไทย : เลยลำดับ, ไม่เป็นไปตามลำดับ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ