คำว่า ' หก 2 ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า six
ความหมายภาษาไทย : จำนวนนับ, ตัวเลข
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ