คำว่า ' หก 1 ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า spill
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : fall; splatter
คำที่คล้ายกัน : ตก, กระฉอก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ