คำว่า ' สิ่งชดเชย ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า compensation
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : reparations; amends; restitution
คำที่คล้ายกัน : สิ่งทดแทน
ตัวอย่างประโยค : เด็กกำพร้ามักแสวงหาความรักจากผู้อื่นเป็นสิ่งชดเชย
ความหมายภาษาไทย : สิ่งที่เข้ามาทดแทนสิ่งที่ขาดหายไป
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ