คำว่า ' วิมานในอากาศ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า castles in the air
คำที่คล้ายกัน : วิมานบนอากาศ
ตัวอย่างประโยค : คนที่ปรับตัวได้ดีก็ยังสร้างวิมานในอากาศด้วยการฝันเฟื่องได้เช่นกัน
ความหมายภาษาไทย : การฝันหวานลมๆแล้งๆ ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ