คำว่า ' วกเวียน ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า do something again and again
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : go back and forth
คำที่คล้ายกัน : เวียน, เวียนไปเวียนมา
ตัวอย่างประโยค : พอพ่อแม่กลับมารับลูกเขาก็ไม่ยอมไปอยู่ด้วยแล้ว พ่อแม่ก็ได้แต่วกเวียนเอาเงินมาให้
ความหมายภาษาไทย : กระทำการเดิมซ้ำๆ กันหลายครั้ง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ