คำว่า ' วกไปวนมา ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า hang about/around
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : walk about/around; go round in a circle; whirl; circle
คำที่คล้ายกัน : วกวน, เวียน, วกเวียน
ตัวอย่างประโยค : เขาวกไปวนมาอยู่หน้าบริษัทตั้งแต่เช้าแล้ว
ความหมายภาษาไทย : กระทำการเดิมซ้ำๆ กันหลายครั้ง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ