คำว่า ' ภาพรวม ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า overall image
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : perspective
คำที่คล้ายกัน : ทั้งหมด, ทั้งมวล
ตัวอย่างประโยค : ภาพรวมของผู้หญิงยุคใหม่ในสายตาของคนส่วนใหญ่ คือ ผู้หญิงทำงาน
ความหมายภาษาไทย : จำนวนรวมที่แสดงให้เห็นสิ่งอย่างใดอย่างหนึ่ง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ