คำว่า ' ฝันเฟื่อง ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า daydream of the impossible
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : fantasize about the impossible; dream about the impossible; imagine the impossible
ตัวอย่างประโยค : ี่คนที่ชอบฝันเฟื่องมักไม่ยอมเล่าเรื่องที่สร้างไว้ในวิมานฝันให้คนอื่นฟัง
ความหมายภาษาไทย : นึกคิดในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ