คำว่า ' ศาลคดีเด็กและเยาวชน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า juvenile court
ตัวอย่างประโยค : อีก 5 ปีธงก็จะมีอิสระแล้ว ธงคิดว่าระวางโทษของศาลคดีเด็กและเยาวชนคงไม่เกิน 5 ปี
ความหมายภาษาไทย : ศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีที่เกิดโดยเด็กและเยาวชน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ