คำว่า ' ชินปาก ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า be familiar with a certain way of speaking
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : be accustomed to speaking (in a certain situation)
ตัวอย่างประโยค : ีแสดงละครเรื่องนี้ จอยต้องฝึกพูดอยู่เสมอ เพราะเป็นภาษาสมัยก่อน คำบางคำจึงไม่ชินปาก
ความหมายภาษาไทย : พูดบ่อยๆ จนคุ้นเคยสามารถพูดได้คล่อง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ