คำว่า ' ผู้สืบต่อ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า successor
คำที่คล้ายกัน : ผู้สืบทอด, ผู้สานต่อ, คนสืบต่อ, คนสืบทอด
หน่วยนับ : คน
ตัวอย่างประโยค : สำหรับป่าแล้วเสือโคร่งเปรียบได้กับผู้กำจัด ผู้สร้างและผู้สืบต่อ
ความหมายภาษาไทย : คนที่ทำต่อเนื่องไปจากที่ทำไว้แล้ว
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ