คำว่า ' สนุกสนาน ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า cheerfully
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : joyfully; hilariously; happily; merrily
คำที่คล้ายกัน : ร่าเริง
ตัวอย่างประโยค : พระองค์หญิงทรงเล่าเรื่องประวัติศาสตร์อังกฤษอย่างสนุกสนาน
ความหมายภาษาไทย : เกี่ยวกับอาการอารมณ์ดีมีความสุขอยู่กับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ