คำว่า ' ไม่รีบร้อน ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า do not hasten
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : do not hurry; do not scurry; do not rush; do not dash
คำที่คล้ายกัน : เรื่อยๆ, ช้าๆ, ค่อยๆ
ตัวอย่างประโยค : ผมไม่รีบร้อนหรอก จะมีก็แต่ผู้โดยสารคนอื่นๆ เท่านั้นที่มีอาการหงุดหงิดบ้าง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ