คำว่า ' แฝง ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า conceal
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : cover up; hide; keep secret; obscure; seclude; disguise
คำที่คล้ายกัน : แอบแฝง, ซ่อนเร้น, ซ่อน, แอบ
ตัวอย่างประโยค : นางมีฐานะที่คนค่อนข้างเกรง เพราะเชื่อว่ามีอำนาจพิเศษแฝงอยู่
ความหมายภาษาไทย : หลบ แอบ ซ่อน เร้น โดยอาศัยสิ่งกำบัง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ