คำว่า ' ปฏิบัติตาม ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า follow
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : observe the precepts; behave; track; trace
คำที่คล้ายกัน : ประพฤติตาม, ทำตาม, เจริญรอยตาม
คำตรงกันข้าม : ฝ่าฝืน
ตัวอย่างประโยค : คุณจงวางแผนกลยุทธ์ในการทำสำรองข้อมูล รวมทั้งกำหนดวิธีการแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ