คำว่า ' ท.ร.ท. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า The TV Pool of Thailand
คำที่คล้ายกัน : โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย, ทีวีพูล
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ