คำว่า ' ท.บ. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Doctor of Dental Surgery
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : D.D.S.
คำที่คล้ายกัน : ทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ