คำว่า ' จ.ศ. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Thai minor era
คำที่คล้ายกัน : จุลศักราช, ศักราชน้อย
ตัวอย่างประโยค : วันที่ 24 มิถุนายน 2475 ตรงกับวันศุกร์ แรม 6 ค่ำ เดือน7 ปีวอก จัตวาศก จ.ศ.1294
ความหมายภาษาไทย : ศักราชที่เราใช้กันก่อนใช้ศักราชรัตนโกสินทร์ เริ่มภายหลังพุทธศักราช 1181 ปี
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ