คำว่า ' ค.บ. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Bachelor of Education
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : B.Ed.
คำที่คล้ายกัน : ครุศาสตรบัณฑิต
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ