คำว่า ' กศ.บ. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า undergraduate studies
คำที่คล้ายกัน : การศึกษาบัณฑิต
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ