คำว่า ' ก.ล.ต. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า The Securities and Exchange Commission
คำที่คล้ายกัน : คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ