คำว่า ' อนารยะ ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า uncivilized
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : savage; barbarous; despicable; base
คำที่คล้ายกัน : ป่าเถื่อน, ต่ำช้า
คำตรงกันข้าม : อารยะ
รากศัพท์ : (สันสกฤต)
ตัวอย่างประโยค : พวกกรีกเห็นว่าชาวเอเชียเป็นพวกอนารยะ
ความหมายภาษาไทย : ไม่ใช่อารยะ, ไม่ดี, ไม่งาม
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ