คำว่า ' เหตุการณ์ในอดีต ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า past event
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : past occurrence
คำตรงกันข้าม : เหตุการณ์ปัจจุบัน
ตัวอย่างประโยค : เหตุการณ์ในอดีตยังตราตรึงอยู่ในหัวใจของเขา
ความหมายภาษาไทย : เรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ