คำว่า ' สุขสงบ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า be peaceful
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : be serene; be tranquil; be calm
คำที่คล้ายกัน : สงบสุข
คำตรงกันข้าม : วุ่นวาย, โกลาหล, ป่วน, อลเวง, อลวน, อลหม่าน
ตัวอย่างประโยค : ความเชื่อพื้นบ้านต่างๆ ล้วนมีคุณค่าในการธำรงสังคมชนบทให้เป็นสุขสงบได้
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ