คำว่า ' อกตัญญู ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า be ungrateful
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : lack of gratitude
คำที่คล้ายกัน : อกตัญญุตา, เนรคุณ
คำตรงกันข้าม : รู้คุณ
รากศัพท์ : (บาลี)
ตัวอย่างประโยค : เขาอตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ไม่มีวันเจริญได้แน่
ความหมายภาษาไทย : ไม่รู้คุณคน, ไม่รู้จักบุญคุณ, ไม่สำนึกบญคุณ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ