คำว่า ' อกตัญญู ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า ungrateful
คำที่คล้ายกัน : อกตัญญุตา, เนรคุณ
คำตรงกันข้าม : รู้คุณ
รากศัพท์ : (บาลี)
ตัวอย่างประโยค : ผมถูกกล่าวหาว่าเป็นคนอกตัญญู
ความหมายภาษาไทย : ที่ไม่รู้คุณที่ท่านทำแก่ตน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ