คำว่า ' ใส่บาตร ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า put food offerings in a Buddhist monk's alms bowl
คำที่คล้ายกัน : ตักบาตร
คำตรงกันข้าม : รับบาตร
ตัวอย่างประโยค : แม้เธอจะไม่ค่อยได้ไปวัด แต่ก็ใส่บาตรทุกเช้า
ความหมายภาษาไทย : เอาของใส่บาตรพระ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ