คำว่า ' จับคู่ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า pair
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : match
คำตรงกันข้าม : แยกคู่
ตัวอย่างประโยค : ผู้จัดละครจับคู่วิลลี่กับเยลหลี เพื่อเล่นละครคู่กัน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ