คำว่า ' ภาษีขาเข้า ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า import duty
คำที่คล้ายกัน : ภาษีนำเข้า
คำตรงกันข้าม : ภาษีขาออก, ภาษีส่งออก
ตัวอย่างประโยค : จีนจะลดกฎระเบียบภาษีขาเข้าและโควต้าสำหรับสินค้าที่ไทยได้รับผลกระทบ ได้แก่ เสื้อผ้าสำเร็จรูป รองเท้า เป็นต้น
ความหมายภาษาไทย : ภาษีที่เก็บจากการนำสินค้าเข้ามาในประเทศ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ