คำว่า ' สระประสม ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า diphthong
คำตรงกันข้าม : สระเดี่ยว
ตัวอย่างประโยค : ภาษาไทยมีสระประสม 2 ชนิด คือ สระประสมสองส่วน และสระประสมสามส่วน
ความหมายภาษาไทย : สระที่เกิดขึ้นจากการประสมสระเดี่ยว 2 ตัวขึ้นไปเข้าด้วยกัน, การออกเสียงสระสองเสียงต่อเนื่องกัน โดยการเลื่อนลิ้นไปยังตำแหน่งที่ต่างกัน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ