คำว่า ' ผู้ลงมือ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า doer
คำที่คล้ายกัน : ผู้กระทำ, ผู้ทำ
หน่วยนับ : คน
ตัวอย่างประโยค : ตำรวจได้เบาะแสมาว่าเขาคือผู้ลงมือในคดีปล้นธนาคาร
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ