คำว่า ' น.ส. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า miss
คำที่คล้ายกัน : นางสาว
คำตรงกันข้าม : นาย, นาง
ตัวอย่างประโยค : น.ส.สาวิตรีรับหน้าที่เป็นโฆษกของงาน
ความหมายภาษาไทย : คำย่อนำหน้าชื่อหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและยังไม่มีสามี
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ